GKFXPrimeVN

Chiến lược EUR/USD

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EU đã test thành công mức 1.15000 và đẽ lên lại,
canh buy tại 1.1510, mục tiêu 1.1560,
1.1600
D6ay là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch