GKFXPrimeVN

Chiến lược EUR/USD

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EU đã test thành công mức 1.15000 và đẽ lên lại,
canh buy tại 1.1510, mục tiêu 1.1560,
1.1600
D6ay là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.