CeoAcengyVuMKT

Ý Tưởng Thương Mại Cho EURUSD 18/11/2020

OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Sell EURUSD now at 1.1867
Sl 1.1900 (33 pips)
Tp 1.1760
FOR More @CeoVuMKT🤝
All Copyrights© Reserved.
Các khu vực cung cấp mạnh trên EURUSD hiện đang hình thành đỉnh kép 📊 mục tiêu tiếp theo là mức hỗ trợ tiếp theo.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.