NguyenThang33

EU tiếp - Chờ Sell

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Theo biểu đồ và chờ đợi tín hiệu vào lệnh sell tiếp theo