NguyenThang33

EU tiếp - Chờ Sell

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Theo biểu đồ và chờ đợi tín hiệu vào lệnh sell tiếp theo

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.