duyhungeuh88

thời điểm sell eu đã đến mn ơi

Giá xuống
FX_IDC:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
sell eu sl 40pip tp 120 pip
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.