anhnguyet95

CHIẾN LƯỢC EURUSD NGÀY 20/12/2021

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
2 vùng chờ buy cho EU
Vùng hiện tại, kc+demand+fibo
Chờ phiên Âu test lại có thể buy sl 30 pip, còn nếu thủng vùng này thì chờ buy vùng dưới...
Nhớ tuân thủ SL
Bình luận: eu running 50-60 pip