anhnguyet95

CHIẾN LƯỢC EURUSD NGÀY 20/12/2021

Giá lên
anhnguyet95 Cập nhật   
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
2 vùng chờ buy cho EU
Vùng hiện tại, kc+demand+fibo
Chờ phiên Âu test lại có thể buy sl 30 pip, còn nếu thủng vùng này thì chờ buy vùng dưới...
Nhớ tuân thủ SL
Bình luận:
eu running 50-60 pip

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.