masteryi1992

ĐIỂM ĐẢO CHIỀU EURUSD

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Sau khi chu kỳ tăng giá thất bại ở mức cản mạnh 1.15500 EU đã rớt về 1.13500 trong liên tục hơn 1 tuần và giá liên tục phá bỉnh người mua khi thủng đáy hơn 6 lần liên tiếp. Tối qua (22/1/2019) sau khi tin Mỹ ra giá đã tạo đà tăng rất kiên cố nên có thể nói đây là lần bắt đáy có khả thi nhất. Chúng ta sẽ dừng vị trí mua ở 1.13300. Mục tiêu 1.14150.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.