ThanhThaoMC

EURUSD có thể tăng lên 340pips

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ

EURUSD đã 2 lần chạm đường hỗ trợ và bật lên
Vùng hỗ trợ này có thể giúp nó tăng lên 340 pips E
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.