hailnforex

EURUSD đánh lên

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Buy EU theo mô hình cờ tăng