NgocHaiPearlie

EURUSD - Cạm sell

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Xu hướng kỳ vọng ngắn hạn là giảm. Canh sell tại vùng giá trên hình. Kỳ vọng dài hạn vẫn là giảm.
Chi tiết phân tích update .....

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.