photrading

Plan gd EU M15

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Hello ae trader tuần mới,
Ae đã có plan gd cho EU hôm nay chưa?
Let's see what we got?
Sell Set up EU
Entry : 1.0942
SL : 1.0960
TP : 1.0855
Happy Trading!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.