Vothuong1992

Short EURUSD at 1.2040 sl 1.21000 TP 1.1850

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
-Phan tich ky thuat: Vùng kháng cự mạnh quanh 1.2040-1.2080. Tỷ giá mất đà tăng quanh vùng này, bắt đầu giảm trở lại. MACD cắt từ dương sang âm trên đồ thị 4h.
-Phân tích cơ bản: Dữ liệu kinh tế, tin tức cơ bản của Mỹ là tốt, về phía EUR thì thị trường đang khá tin tưởng việc bà Merkel có thành lập liên minh lớn với đảng đối lập SPD.
-Tâm lý thị trường: Thời điểm cuối năm thanh khoản thấp, các banks đóng lợi nhuận và cover trạng thái.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.