tradafx

Đợi xác nhận và cơ hội bán với EURUSD

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Khung thời gian 1 giờ.
Xu hướng tăng bị phá vỡ sau khi giá hoàn thành mẫu hình đảo chiều ba đỉnh.
Đợi giá hồi về kiểm tra ngưỡng kháng cự 1.16300 và hình thành đỉnh thấp hơn xác nhận xu hướng giảm có thể tìm kiếm cơ hội bán.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 1.15300.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.