FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD

Cặp tiền EURUSD mình không có phân tích trên này được vì hơi bận

Cặp này mình đã vào 2 lệnh, tuy nhiên 1 lệnh đã bị dừng lỗ, khoảng sau đó thì mình có lại vào dược tiếp một lệnh sell lại, target như hình với RR chấp nhận được

giá hiện tại vẫn nghiêng về khả năng sell nhiều hơn. mình không rời dừng lỗ về hòa vốn mà muốn gồng cho đến khi TP hoặc SL lệnh này

đây chỉ là góc nhìn cá nhân của mình, chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.