nguyenvanthe

Tín hiệu giao dịch cặp tiền EURUSD 06 Nov 2018

Giá lên
FX_IDC:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Tín hiệu giao dịch sau dự báo kịch bản ngày hôm được xác nhận :

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.