GKFXPrimeVN

chiến lược kinh doanh EURUSD

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Cặp EURUSD đang chịu áp lực giảm so với đồng USD

Canh sell khi giá test lại 1.1320, mục tiêu 1.1250, stop loss 1.1350

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.