DUYTUNGFX

Vẫn canh bán EUR/USD

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Dựa vào biểu đồ ta thấy có 2 điểm cho chúng ta bán
Vùng 1 : 1.175-1.1770 phá vùng 1 chúng ta đợi dấu hiệu đảo chiều ở vùng 2
Vùng 2 : 1.1850
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.