FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Giống DXY đông EURUSD hôm thứ sau 15 -10 đã hình thành nến búa cho thấy xu hướng tiếp theo thị trường sẽ đi xuống. Vì vậy hôm này đầu tuần 18-10 chúng ta canh sell ở những điểm đường màu đỏ chốt lời điểm đường màu xanh là những điểm có phản ứng giá
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.