eaabram

EU xu hướng đánh lên tuần 4/2018

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Trong tuần vừa qua TVC:DXY đã điều chỉnh về đúng theo định nghĩa của Trump , tuần tới sẽ là 1 tuần tiếp tục giảm điểm của DXY , dự đoán tới giữa tuần tới EU sẽ lên vùng 1.66 ( thấp nhất tháng 8 và tháng 12/2017 )
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.