GKFXPrimeVN

EURUSD - 24/07/2018

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Điểm xoay: 1,1720

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1720 với mục tiêu 1,1670 & 1,1635.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1720, có thể tới 1,1750 & 1,1765.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.