Leadership

EURUSD - Vùng giá lý tưởng

Giá lên
FOREXCOM:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Hẳn là không cần phải nói nhiều về EURUSD lúc này, nó đang ở một vùng giá cực kì lý tưởng. Đương nhiên, nó sẽ càng lý tưởng hơn nếu bạn là người giao dịch dài hạn. LONG EURUSD là điều dễ hiểu trong khoảng thời gian này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.