SharkteamPower

VÙNG BUY TIỀM NĂNG EURUSD

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Hiện tại EU đã phá vỡ cấu trúc giảm ngắn hạn. Ae canh BUY tại các vùng SDZ tiềm năng

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.