dinhchien

EURUSD - Day trade với kênh giá 09-09-2020

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
* Tín hiệu được thử nghiệm thành công trong 3,5 năm với tỷ lệ trúng thưởng ổn định hàng năm cho đến nay.
Rủi ro: 1%.
* Thời gian kiểm tra lại: 3.5 năm / rủi ro, thay đổi giữa các cặp tiền tệ (Thời gian kiểm tra lại mặc định của Cryto ngắn hơn vì thị trường mở cửa cả Thứ Bảy và Chủ Nhật: khoảng 2 năm).
Quy tắc giá của EURUSD trong 20.000 nến H1 trước đây:
- Upterm (Dài): Mua
+ Khi giá cắt lên (Crossover) Đường trên cho 1 điểm.
- Downterm (Ngắn): Bán
+ Khi giá cắt xuống (Crossunder) Đường dưới cho 1 điểm.
- 2 điểm trở lên (> = 2), đáp ứng điều kiện đầu vào
- Điểm vào lệnh cho tỷ lệ trúng cao nhất: khi giá điều chỉnh về Đường trên / Đường dưới, giá đặt lệnh bằng giá đóng cửa của nến điều chỉnh.
- Khi các điều kiện trên được đáp ứng, Indicator cho tín hiệu Mua / Bán theo xu hướng.
-----------------------------------
- Tỷ lệ rủi ro / phần thưởng: 1 / 1,05
- Stoploss: Tính từ điểm vào + - dao động thực tế với công thức ATR (20) * tỷ lệ rủi ro (risk).
- Lợi nhuận: Tính từ điểm vào + - biến động thực tế theo công thức ATR (20) * tỷ lệ thưởng (thưởng).
--------
- Lợi nhuận: Vì vậy sản phẩm cho lợi nhuận ổn định trên 30% / năm.
- Nên backtest 3 Năm (dài hạn), Hàng năm (trung hạn) và hàng quý hoặc 6 tháng (ngắn hạn). Nếu mỗi năm tỷ lệ thành công luôn trên 50%, nó có thể được sử dụng để giao dịch thực sự.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.