Leadership

EURUSD - Mục tiêu 1.147

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Cân nhắc Long EURUSD

Entry: 1.123
Mục tiêu: 1.147 ( Cạnh trên )
Dừng lỗ: 1.110
R/R 1:2
Bình luận: 1.13277 +90pip
Đóng lệnh: đạt mục tiêu