Leadership

EURUSD - Mục tiêu 1.147

Giá lên
Leadership Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Cân nhắc Long EURUSD

Entry: 1.123
Mục tiêu: 1.147 ( Cạnh trên )
Dừng lỗ: 1.110
R/R 1:2
Bình luận:
1.13277 +90pip
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.