URIFX

@EURUSD #Reversal => Sell pullback

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Với EURUSD , khả năng phá đỉnh không cao khi có 1 wave impulse đi xuống mạnh và chưa thấy dấu hiệu kết thúc. Trong tuần tới có lẽ sẽ giảm nữa.
Mình mong chờ sẽ có 1 vài đợt pullback. Càng phức tạp càng tốt. Đó là cơ hội sell.
Bình luận:
quan sát kỹ EURUSD

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.