IACapital

EURUSD đi ngang chờ tin FOMC

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD
Xu hướng hiện tại chưa rõ ràng và đang trong biên độ đi ngang trên hình
Chúng ta hiện chưa nên vào lệnh EU mà có thể thị trường se đi ngang chờ cuộc họp FOMC
Chiến lược tham khảo buy và sell vùng cản hỗ trợ và kháng cự: 1.1750 - 1.1700