IACapital

EURUSD đi ngang chờ tin FOMC

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD
Xu hướng hiện tại chưa rõ ràng và đang trong biên độ đi ngang trên hình
Chúng ta hiện chưa nên vào lệnh EU mà có thể thị trường se đi ngang chờ cuộc họp FOMC
Chiến lược tham khảo buy và sell vùng cản hỗ trợ và kháng cự: 1.1750 - 1.1700
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.