ManhTuanTrader

EURUSD ngày 15- 19 - 2021

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD . Trên khung Daily. Với những tín đồ của PA nhiều NDT nhìn ra mô hình quen thuộc khi EURUSD tạo 2 đỉnh tại giá 1.18910 và giảm liên tục những ngày sau đó. Cùng với sự hồi phục mạnh mẽ của đồng USD thì NDT có thể canh Sell với mục tiêu là 1.17486.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.