eaabram

EU phân tích tuần 3 tháng 8

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Tuần vừa rồi sự kiện chính trị TNK , đã đẩy USD phá mọi rào cản tăng mạnh, chỉ số RSI đã báo động TVC:DXY quá bán, cùng với động thái Quatar cam kết đổ tiền vào nền kinh tế TNK , và chính sách đồng USD yếu của Trump . phân tích xu hướng tuần này cặp EU sẽ bật cản tăng lên
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.