Hoang_MIP

EURUSD ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI GIẢM?

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI GIẢM?
Nhìn lại đường đi của EURUSD từ tháng 5 đến nay.
Mức tăng đột biến gần 12% của EUR là quá lớn.
Và hiện tại lực mua đã có dấu hiệu giảm khi giá tiến đến gần trend hình thành trên khung tháng.
Tuy nhiên khi đi sâu vào khung H4 có thể thấy.
- Mô hình chữ nhật đã được hình thành.
- Giá đã phản ứng với cạnh dưới của hình chữ nhật.
Điều này chứng tỏ tuần tới EURUSD có thể sẽ hồi về đỉnh cũ 1.2000.
Các mức quan trọng hiện có:
Kháng cự 1 : 1.20350 Kháng cự 2: 1.20900
Hỗ trợ 1: 1.17050 Hỗ trợ 2: 1.15030
Trong tuần tới nếu giá đóng cửa dưới mức 1.17600 ( cạnh dưới mô hình chữ nhật ) thì mục tiêu của EURUSD là mức 1.17050.

Nếu giá vẫn ở trên mức 1.17600 thì khả năng cao trước khi giảm EURUSD sẽ hồi về vùng kháng cự 1.2000 - 1.20350.
Tóm lại theo quan điểm của tôi: vị thế bán sẽ phù hợp với EURUSD trong tuần tới.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.