huan162

EUR/ USD 09-> 15/01/22 Phân tích theo pp Bob volman

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
HIện tại EMA đang phẳng ra EMA đi ngang . bằng chứng là giá không tôn trọng EMA cắt lên cắt xuống . chờ giá tiếp cận biên trên hộp và EMA đi sát về biên trên hộp tích lũy đọng lượng tạo nên cú nén của đg EMA và biên trên hộp để BUY .