NguyenThang33

Phân tích cặp Eur/Usd - Xu hướng LONG

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Liệu lịch sử có được tái hiện lại hay không? Giá hiện tại đang ở mức hỗ trợ tháng 1.14650 và đồng thời hình thành một nến Doji đảo chiều. Giá cũng có hành động tương tự khi đạt mức 1.13000, chúng ta sẽ cùng theo dõi sự xác nhận về giá để khẳng định xu hướng theo phân tích.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.