ThanhDCOfficial

[EURUSD] KẾ HOẠCH SELL NẾU PHÁ CẢN

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
KẾ HOẠCH GIAO DỊCH EURUSD
- Chờ giá phá cản 1.093
- Quan sát tín hiệu nến breakout khỏi cản
- Bán ngay tại điểm thích hợp đối với bạn
- Chốt ngay tại vùng hỗ trợ bên dưới

FX:EURUSD
Bình luận: SELL