nguyenvanthe

UPDATE KỊCH BẢN GIAO DỊCH PHIÊN ÂU 23/08

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Gía phản ứng tại vùng 1.155xx cho thấy dấu tăng tạm thời , kịch bản ưu tiên BUY về vùng 1.158xx

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.