Trade5Day

Chờ đợi

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Giá đang về vùng hợp lưu mạnh, nếu ý tưởng đi trong 1 kênh giá lên.
Chờ đợi tín hiệu để mua lên trong ngắn hạn.