nguyenvanthe

Một kịch được ưu tiên trong Phiên Âu ngày hôm nay 16 Nov 2018

Giá lên
FOREXCOM:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Một kịch được ưu tiên trong Phiên Âu ngày hôm nay 16 Nov 2018 ở sự kiện ECB President Draghi Speaks

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.