Tungle111

EUR/USD thuận theo breakout

Giá lên
Tungle111 Pro Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
- Chiến lược ưu tiên hôm nay: Bán EUR/USD
- Phân tích ý tưởng: Với tin tức lfo của Đức tháng 10 công bố 97.7 không tốt như kỳ vọng 97.9. Khung D1 đã giảm ngay tại kháng cự 1.1665 của mô hình tam giác giảm. Khung H1 đã breakout xu hướng sideways với biên độ 1.1620-1.1670, do đó tiếp tục chiến lược short theo breakout sau khi tỷ giá pullback về vùng hỗ trợ cũ và giờ là vùng kháng cự mới là 1.1620.
Bình luận: Chốt lời.
Giao dịch được đóng thủ công

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.