LeeBK

Euro: Short 1.129 Stop 1.136 Target 1.115

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
- Trên Daily như lần trước mình phân tích thì downside risk của Euro vẫn lớn sau khi phá đáy 1.130. Giá pullback lại vùng này hôm nay do tình hình Brexit khả quan hơn + Trade Talk nhen nhóm giữa Mỹ-Trung. Tuy nhiên key driver là Italy. Rủi ro sẽ dai dẳng do hôm nay Italy khí có thể trình lại 1 kế hoach mới mà ko “break the rules”. Số liệu của Đức hôm nay cũng k khả quan.
- Về mặt kỹ thuật, intraday 1.129-1.130 là vùng cạnh mây dày. Short SL qua vùng đỉnh hồi cũ tại 1.136, Stoch (15,5,5) cũng đang có dấu hiệu cut từ overbought xuống trong trend giảm - có thể confirm timing tạo đỉnh hồi và quay lại đà giảm tiếp củ Euro .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.