NgocHaiPearlie

Buy ngắn hạn EURUSD

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD đã giảm mạnh sau phiên hôm qua.
Mức hỗ trợ hiện tại @1.1753 có thể là mức hỗ trợ vững.
Đối chiếu sang vùng bên cạnh mô hình Daily đang thể hiện vùng vai phải và có dấu hiệu đảo chiều tăng
Dự báo:
Hôm nay chúng ta có thể buy EURUSD ngắn hạn lên vùng 1.1800

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.