NgocHaiPearlie

EURUS - Chênh lệch lợi suất trái phiếu giảm

Giá xuống
SAXO:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Sự thay đổi chênh lệch lợi suất trái phiếu đang cho thấy khả năng đồng EUR sẽ giảm trở lại so với USD.
Kỳ vọng USD có thể mạnh lên trước khi FED họp chính sách tiền tệ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.