NguyenThang33

EU - Phân tích theo hai kịch bản

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Nếu vượt qua đường trend ở trên thì giá sẽ tiếp tục phá sóng và đi lên. Nhưng khả năng cao sau khi đập vào đường trendline,, giá sẽ giảm. Kịch bản giá giảm có vẻ hợp lý hơn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.