Kienthucforex

EUR/USD chờ Buy tại vùng backtest

OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Tương tự như tỷ giá GU, EU cũng chạm tới vùng kháng cự cứng. 1 sự điều chỉnh là có thể xảy ra, ít nhất nó sẽ điều chỉnh giảm hết tuần này.
Hơn nữa, DXY cũng đang cho thấy dấu hiệu hồi phục, nó đang quay lại backtest vùng 92.5.
Vùng buy tiềm năng tại 1.1800. Sell ngược xu hướng trong ngắn hạn có thể được thực hiện.

Chiến lược tham khảo như trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.