nguyenvanthe

Tiếp tục canh SELL cặp tiền EURUSD vào đầu phiên Mỹ

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Mở cửa phiên âu phiên ngày 2908 tỷ giá cặp EU đã giảm như dự đoán trước đó, hiện tại giá đang giằng co trước khi phiên mỹ mở cửa, anh em có thể tiếp tục canh SELL.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.