LeeBK

EURUSD Intraday: Long 1.238 SL 1.234 TP 1.246

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Intraday Trading H1:
- EURUSD test vùng fibo retracement 50% và vùng mây, tiệm cận trendline.
- Tín hiệu Stochastics (15,5,5) và (5,3,3) cùng RSI có dấu hiệu cut từ vùng quá bán lên trong trend tăng.
- Cut loss dưới cạnh mây Kumo.
- Trade idea: Long 1.238 SL 1.234 TP 1.246 phiên Mỹ.