LeeBK

EURUSD Intraday: Long 1.238 SL 1.234 TP 1.246

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Intraday Trading H1:
- EURUSD test vùng fibo retracement 50% và vùng mây, tiệm cận trendline.
- Tín hiệu Stochastics (15,5,5) và (5,3,3) cùng RSI có dấu hiệu cut từ vùng quá bán lên trong trend tăng.
- Cut loss dưới cạnh mây Kumo.
- Trade idea: Long 1.238 SL 1.234 TP 1.246 phiên Mỹ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.