DatTong

EURUSD, nến đảo chiều trên D1

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
....
Bình luận:
Bình luận:
Profit ~ 70pip, Move stoploss to entry !
Bình luận:
Profit > 140pip.
Chốt lời 1 phần, và chờ take profit !
Giao dịch được đóng thủ công
Bình luận:
Great ! After close order, EURUSD up >100pip!
Bình luận:
EU is moving up ( see below)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.