DatTong

EURUSD, nến đảo chiều trên D1

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
....
Bình luận:
Bình luận: Profit ~ 70pip, Move stoploss to entry !
Bình luận: Profit > 140pip.
Chốt lời 1 phần, và chờ take profit !
Giao dịch được đóng thủ công
Bình luận: Great ! After close order, EURUSD up >100pip!
Bình luận: EU is moving up ( see below)

Ý tưởng liên quan