DatTong

EURUSD, Bán theo H1 ( lệnh 3)

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD , Bán theo H1 ( lệnh 3)
Bình luận:
+ 25PIP, Move stoploss to entry !
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
+55pip

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.