V_PhucNguyen

EURUSD đã chạm vùng giá mục tiêu

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
FX:EURUSD
Kèo long EURUSD giá đã vượt ngưỡng 1.9100 và có thể take profit.
Như vậy tôi tạm dừng nhận định EURUSD tại đây
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.