tradinggold2019

giảm giá ve vùng 1.10303

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
về vung 1.10303 rồi tăng lên 1.12000
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.