nguyenvanthe

Kịch bản giao dịch cặp EURUSD ngày 24.08

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Kịch bản giao dịch cặp EURUSD ngày 24/08. Trên H.1 đã hình thành mô hình giảm giá rõ ràng, cho thấy kịch bản giao dịch hôm nay là ưu tiên SELL sau khi kết thúc chuỗi điều chỉnh hiện tại.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.