FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Nến rút chân tại ngưỡng hỗ trợ, mặc dù vẫn còn lưỡng lự nhưng xác suất giá lên khá cao
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.