Kgold_vn

EURUSD, H4 Tiếp Tục Giảm Xuống Vùng Kháng Cự

Giá xuống
Kgold_vn Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Trend giảm của EURUSD vẫn còn đang rất mạnh, sẽ di chuyển đến vùng kháng cự (Line Đỏ Dưới) bên dưới. Nếu giá sideway tai đó vài nến, ta sẽ check tín hiệu tiếp theo sẽ UP hay DOWN.
Bình luận:
Có thể takeprofit được rồi ! Trend down vẫn đang mạnh, nếu tham lam hơn, vẫn có chờ tiếp, nó sẽ phá Support, xuống vùng Support thấp hơn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.