ngohoang98

EUR/USD Intraday P3 - WAITING!

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Tuần vừa qua hầu hết thị trường đều đi ngang ngoại trừ các đồng coin phi mã.

Sau khi giá đã lao xuống vùng 0.78 của Fibo ở bài trước theo đúng kế hoạch đã lê thì tôi đã quyết định đứng ngoài thị trường và theo dõi.
Và các diễn iến tiếp theo là giá đi ngang, thị trường sideway thực sự khá khó giao dịch nên tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi.

Hiện tại với các thông tin cơ bản thì trong tuần sẽ có khá nhiều tin quan trọng với nhiều cặp tiền chính nên tôi hy vọng giá có thể phá vỡ vùng tích lũy hiện tại sớm để chúng ta ta gia thị trường.

Kịch bản cho E/U hiện tại sẽ không thể chi tiết được cho đến khi chúng ta thấy giá tạo ra được một xu hướng tăng mới hoặc xu hướng giảm tiếp diễn.

Định hướng tuần này là có thể chuyển sang các cặp chéo ngoài USD, hoặc một vài sản phẩm khác.

(Stay green)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.